Diller

Sınav Programı

User menu

GRADUATES

 

İş Olanakları

Programdan mezun olacaklar Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, sağlık ocaklarında ve sağlık evlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, aile hekimliği birimlerinde, özel hastanelerde ve polikliniklerde, özel sağlık kabini açmak suretiyle serbest ebe olarak çalışabilirler. Ülkemizde kaba doğum hızı, bebek ölüm hızı, genel doğurganlık hızı ve anne ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle ebe gereksinimi oldukça yüksek düzeyde olup, halen görev yapmakta olan ebe sayısı ihtiyacı karşılayacak düzeyde oldukça uzaktır. O nedenle programdan mezun olacak ebelere talep fazladır.

 

Lisansüstü Eğitim

Mezuniyet sonrası ebelikte yüksek lisans ve doktora programları çeşitli üniversitelerde bulunmaktadır. Ayrıca ebelikte doktora programları da son yıllarda açılmıştır. Ebelik mezunları için ebelik bölümleri dışında da lisansüstü eğitim olanakları bulunmaktadır. Aile danışmanlığı, yetişkin eğitimi, embriyoloji, farmakoloji, fizyoloji, tıp tarihi ve deontolojisi, adli bilimler gibi temel tıp bilimleri alanlarında da ebelik mezunları lisansüstü eğitim yapabilmektedirler. Ayrıca yurt dışında burslu olarak YÖK’ün belirlediği kontenjanlar doğrultusunda lisansüstü eğitim olanakları bulunmaktadır.