Diller

Sınav Programı

User menu

AKADEMİK PERSONEL

 

BÖLÜM BAŞKANI
                                             Adı-Soyadı   e-mail                          Dahili Uzmanlık Alanı

                                          

 Doç.Dr. Fazilet ERMAN    ferman@firat.edu.tr 4548

Biyokimya ve Klinik Biyokimya

ÖĞRETİM ELEMANLARI
  Adı-Soyadı e-mail Dahili      Uzmanlık Alanı
Dr.Öğr.Üyesi Evrim ÇELEBİ ecelebi@firat.edu.tr 4578

Halk Sağlığı Hemşireliği

Dr.Öğr.Üyesi Özlem Doğan YÜKSEKOL odyuksekol@firat.edu.tr 4553

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Öğr. Gör. Kamile ŞEKERCİ ksekerci@hotmail.com 4552 Halk Sağlığı Hemşireliği

Öğr. Gör. Özlem MUCUK omucuk@firat.edu.tr 4570 Ebelik

Öğr. Gör. Sümeyye BARUT sbarut@firat.edu.tr 4550 Ebelik
Ar. Gör. Ayşe Nur YILMAZ anucar@firat.edu.tr   Ebelik
Ar. Gör. Mihriban ULUCAN m.ulucan@firat.edu.tr   Ebelik