Languages

Sınav Programı

User menu

COMMISSIONS

1- Eğitim Komisyonu:

Öğr.Gör. Özlem MUCUK (Başkan)

Öğr.Gör. Sümeyye BARUT (Üye)

2- Farabi, Mevlana ve Erasmus+ Koordinatörü:

Dr. Öğr.Üyesi Özlem DOĞAN YÜKSEKOL

3- Bilimsel Etkinlik ve Öğrenci Bilimsel Etkinlikleri Düzenleme Komisyonu:

Dr. Öğr.Üyesi Evrim ÇELEBİ (Başkan)

Öğr.Gör. Kamile ŞEKERCİ (Üye)

Öğr.Gör. Sümeyye BARUT (Üye)

4- Yatay-Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu:

Doç.Dr. Fazilet ERMAN (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr.Üyesi Evrim ÇELEBİ (Başkan)

Öğr.Gör. Kamile ŞEKERCİ (Üye)

Öğr.Gör. Sümeyye BARUT (Üye)

5- Mezuniyet Töreni Hazırlık Komisyonu:

Öğr.Gör. Özlem MUCUK (Başkan)

Arş.Gör. Ayşe Nur YILMAZ (Üye)

Arş.Gör. Mihriban ULUCAN (Üye)

6- Burs Komisyonu:

Doç.Dr. Fazilet ERMAN (Başkan)

Öğr.Gör. Kamile ŞEKERCİ (Üye)

7- Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu:

Doç.Dr. Fazilet ERMAN (Böl.Bşk.)

Dr. Öğr.Üyesi Evrim ÇELEBİ (Üye)

Dr. Öğr.Üyesi Özlem DOĞAN YÜKSEKOL (Üye)

8- Bölümümüz, Kurum İçi Değerlendirme (KALİTE) Komisyonu:

Öğr.Gör. Özlem MUCUK (Başkan)

Arş.Gör. Mihriban ULUCAN (Üye)

9- Sosyal ve Spor Etkinlikleri Komisyonu:

Öğr.Gör. Sümeyye BARUT (Başkan)

Arş.Gör. Ayşe Nur YILMAZ (Üye)

Arş.Gör. Mihriban ULUCAN (Üye)

10- Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu:

Dr. Öğr.Üyesi Özlem DOĞAN YÜKSEKOL (Başkan)

Öğr. Gör. Özlem MUCUK (Üye)

Arş.Gör. Mihriban ULUCAN (Üye)

11- Web Komisyonu:

Arş.Gör. Ayşe Nur YILMAZ