Languages

Sınav Programı

User menu

COMMISSIONS

1- Eğitim Komisyonu:

Dr. Öğr.Üyesi Evrim ÇELEBİ

Öğr.Gör. Kamile ŞEKERCİ

2- Farabi, Mevlana ve Erasmus+ Koordinatörü:

Dr. Öğr.Üyesi Özlem DOĞAN YÜKSEKOL

3- Bilimsel Etkinlik ve Öğrenci Bilimsel Etkinlikleri Düzenleme Komisyonu:

Dr. Öğr.Üyesi Evrim ÇELEBİ

Öğr.Gör. Kamile ŞEKERCİ

Arş.Gör. Ayşe Nur YILMAZ

4- Yatay-Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu:

Doç.Dr. Fazilet ERMAN (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr.Üyesi Evrim ÇELEBİ (Başkan)

Öğr.Gör. Kamile ŞEKERCİ

Arş.Gör. Ayşe Nur YILMAZ

5- Mezuniyet Töreni Hazırlık Komisyonu:

Dr. Öğr.Üyesi Özlem DOĞAN YÜKSEKOL

Arş.Gör. Ayşe Nur YILMAZ

6- Burs Komisyonu:

Doç.Dr. Fazilet ERMAN

7- Akademik Teşvik Ön İnceleme Komisyonu:

Doç.Dr. Fazilet ERMAN (Böl.Bşk.)

Dr. Öğr.Üyesi Evrim ÇELEBİ (Üye)

Dr. Öğr.Üyesi Özlem DOĞAN YÜKSEKOL (Üye)

8- Bölümümüz, Kurum İçi Değerlendirme (KALİTE) Komisyonu:

Öğr.Gör. Kamile ŞEKERCİ

Öğr.Gör. Özlem MUCUK

9- Sosyal ve Spor Etkinlikleri Komisyonu:

Öğr. Gör. Özlem MUCUK

Arş.Gör. Ayşe Nur YILMAZ

10- Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu:

Dr. Öğr.Üyesi Özlem DOĞAN YÜKSEKOL

Öğr. Gör. Özlem MUCUK

11- Web Komisyonu:

Arş.Gör. Ayşe Nur YILMAZ