Languages

Sınav Programı

User menu

Genel Bilgi

    

 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü; eğitim - öğretim ve akademik faaliyetleri, 2015 yılına kadar “Elazığ Sağlık Yüksekokulu” bünyesinde sürdürmüştür. Eylül 2015 tarihinden itibaren ise Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde "Ebelik Bölümü" olarak devam etmektedir.

LİSANS EĞİTİMİ

Ebelik Bölümümüzün eğitim faaliyetleri lisans düzeyinde yürütülmektedir. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde ilimizdeki sağlık kurumlarının çoğunda staj yapılabilmektedir. Lisans eğitimi bünyesinde ebeliğin temel alanlarına yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler barındırmaktadır. Eğitim programı uluslararası Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) standartları ve Bologna uyum sürecine uygun olarak düzenlenmiştir. Lisans eğitiminde 2009 – 2010 eğitim yılından itibaren “İNTÖRNLÜK SİSTEMİ” ne geçilmiştir. Öğrenciler MEVLANA, ERASMUS ve FARABİ programlarından faydalanabilmektedir. Fakültemizin akademik kadrosunda 2 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi  olmak üzere toplam 7  öğretim elemanı görev yapmaktadır.

MİSYON

Ebelik Bölümü olarak sahip olduğumuz misyon topluma kapsamlı ebelik hizmeti verecek, sağlıklı bireylerden meydana gelen sağlıklı toplum yetiştirmede sorumluluklarının bilincinde, gereksinimi olan bilgilerin farkında olan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, ulaştığı bilgiyi anlamlandırabilen, anlamlandırdığı bilgilerden yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgileri sorunların çözümünde kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

VİZYON

Ebelik Bölümü olarak sahip olduğumuz vizyon dünya standartlarında bir eğitim kalitesi taşıyarak, ileri düzey teknolojiye sahip laboratuvarlarla teknik ve pratik anlamda tam donanımlı ebe adayları yetiştirmektir.

EBELİK BECERİLERİ LABORATUVARI

      Ebelik Becerileri Laboratuvarı’mızda, ebelik girişimleri için maketler, hasta ünitesinde bulunabilecek araç gereçler, hasta üzerinde tüm bakımların yapılabileceği hasta bakım simülatörü, hasta yatağı ve tıbbi sarf malzemeleri bulunmaktadır.

Laboratuvarımız, tansiyon ölçme aleti, damar içi, deri altı, intradermal, intramüsküler enjeksiyon maketleri, üriner kateterizasyon maketleri, kan basıncı ölçme kol maketleri, intramüsküler enjeksiyon pedleri, ilaç kartı dolabı, atık ayırım ünitesi ve nebülizatör gibi araç gereçler ile yeterli donanıma sahiptir.